Zmiany w podatku dochodowym

Rok 2018 przyniósł ze sobą wiele zmian w podatku dochodowym i to zarówno dla osób fizycznych, jak i prawnych. Oto zmiany jakie czekają podatników od 1 stycznia 2018 r.

Zmiany w CIT – od nowego roku oświadczenia podatkowe największych firm posiadających osobowość prawną będą jawne i publiczne, ta zmiana dotyczyć będzie firm, które zyskują roczne przychody powyżej 50 milionów euro. Według szacunków w Polsce działa około 4 tysiące takich firm. Ma to wymusić kontrolę społeczną tych firm i zminimalizować ryzyko oszust podatkowych.

Zmiany w PITw związku ze zmianami w PIT, uległa podwyższeniu kwota wolna od podatku, z dotychczasowych 6,6 tysiąca złotych do 8 tysięcy. Będzie to zmiana korzystna dla osób zarabiających najmniej. Ponadto osoby zarabiające między 8 a 13 tysięcy złotych będą miały prawo do odliczenia między 1440 zł a 556,02 zł. W przedziale między 13 000 zł – 85 528 zł można będzie odliczyć 556,02 zł. Podatnicy osiągający dochód powyżej 127 000 złotych nie będą mogli liczyć na żadną kwotę pomniejszającą podatek.

Next post
Zmiany w podatku dochodowym