Wsparcie dla małych przedsiębiorstw

Największy wachlarz wsparcia dla małych firm oferują Programy Regionalne w poszczególnych województwach oraz Program Inteligentny Rozwój. Mogą skorzystać z nich wszystkie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Regionalne Programy Operacyjne

To programy uruchamiane ze środków unijnych, których celem jest wspieranie rozwoju obszarów UE, które klasyfikowane są według europejskich standardów jako słabiej rozwinięte. W Polsce 15 województw jest klasyfikowanych w ten sposób. Jedynym województwem lepiej rozwiniętym jest Mazowieckie. W związku z tym w pozostałych 15 województwach funkcjonują RPO, które w swoich założeniach mają pomoc sektorowi MŚP. W związku z tym każda mała firma powinna zapoznać się z Regionalnym Programem swojego województwa i określić w jakim zakresie może starać się o wsparcie swojej działalności.

Program Inteligentny Rozwój

Program Inteligentny rozwój ma za zadanie wspierać rozwój polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Program finansowany jest z Funduszy Unijnych oraz budżetu państwa. W tym programie mogą wziąć udział firmy w charakterze realizatorów lub realizujący. Innymi słowy firma może starać się o środki, które zostaną spożytkowane na jej własny rozwój, lub o środki, które zostaną wydane na rozwój organizacji, dla wnioskodawca jest dostawcą usług i innowacji. Program realizowany jest w obszarze kilku priorytetów, wszystkie one dotyczą wsparcia dla działalności badawczo – rozwojowej i innowacyjności firm i organizacji.

Next post
Wsparcie dla małych przedsiębiorstw