Przedsiębiorcy otrzymają indywidualne rachunki w ZUS od 2018

e-Składka, czyli ułatwienie dla przedsiębiorcy

Od 1 stycznia 2018 r. wszedł w życie program e – Składka, w ramach tego programu wszystkie dotychczasowe rachunki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, na które przedsiębiorcy zobligowani byli wpłacać składki zostały zamknięte. Wraz z początkiem roku każdemu prowadzącemu działalność gospodarczą zostaną przypisane indywidualne NRS – Numery Rachunków Składkowych, na które przedsiębiorcy będą wpłacali całą należność, która urząd będzie odpowiednio porządkował, czyli przypisywał do ubezpieczeń zdrowotnych, emerytalnych oraz Funduszu Pracy, Funduszu Emerytur Pomostowych i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zatem przedsiębiorca wykonuje tylko jeden przelew całej kwoty, a ZUS zajmuje się jej rozdzielaniem.

NRS, czyli Numer Rachunków Składkowych

NRS jest indywidualny dla każdego przedsiębiorcy, składa się z 26 cyfr, z czego cyfry od miejsca 3 do 10 oznaczają numer identyfikacyjny z ZUS, a od 11 do końca to NIP przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy powinni byli otrzymać NRS w ubiegłym roku, jeśli nie dotarł on na adres korespondencyjny podany w ZUS – ie, należy zgłosić się do odpowiedniej placówki, by uzyskać NRS i móc bez przeszkód regulować składki.

Next post
Przedsiębiorcy otrzymają indywidualne rachunki w ZUS od 2018