Co zmieniło wejście Polski do UE dla biznesu online?

W roku 2004 Polska stała się członkiem Wspólnoty Europejskiej, wraz z tym faktem wiele zmieniło się w biznesie i możliwościach przedsiębiorców w naszym kraju. Od tego czasu Polska znacznie poprawiła swoją sytuacje ekonomiczną, było to możliwe między innymi dzięki możliwością jakie daje Polsce obecność w Unii Europejskiej.

Dotacje z funduszy europejskich

Pierwszym elementem, który jest z pewnością istotny z punktu widzenia zarówno przedsiębiorców, jak i samorządowców, który przyniosło nam członkostwo w Unii Europejskiej była możliwość pozyskania funduszy unijnych na rozwijanie polskiej przedsiębiorczości, a także na projekty, które miały służyć społecznością lokalnym. W ramach wyrównywania poziomów w rozwoju gospodarczym poszczególnych regionów krajów członkowskich polskie regiony, które w 2004 r. na tle unijnych były słabo rozwinięte otrzymały pomoc w postaci różnorodnych środków i dotacji. Rozwój regionów nie pozostaje bez wpływu także na lokalny biznes, który prężnie się rozwija.

 

Możliwość zakładania firm i oddziałów za granicą

Kolejną kwestią, która pozwoliła polskim firmom się rozwinąć było znaczne uproszczenie procedur związanych w zakładaniem przez Polaków firm zagranicom, bowiem Polacy jako obywatele UE zyskiwali te same prawa co mieszkańcy Europy Zachodniej. W związku z tym wiele firm postanowiło się rozwinąć poprzez otwarcie nowych zagranicznych oddziałów, czy wręcz przeniesienie swojej siedziby do innego kraju. O procedurach i innych kwestiach związanych z otwarciem firmy zagranicą można czytaj – zakładanie firmy w Hiszpanii.

 

Swobodny przepływ towarów i usług

Kolejną kwestią, która okazała się mieć ogromne znacznie dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości było otwarcie granic. Dzięki zapewnieniu swobodnego przepływu towarów i usług wewnątrzwspólnotowego rynku, wiele firm podjęło wzmożone działania w zakresie eksportu i importu. W wielu branżach polskie produkty stały się synonimem jakości w bardzo przystępnej cenie. Duże znaczenie ma tutaj także fakt, że w ramach wewnętrznego rynku unijnego podatek o towarów i usług, czyli VAT wynosi 0%.

 

Tworzenie nowych miejsc pracy

Do Polski zaczęły ściągać międzynarodowe korporacje widząc na rynku w naszym kraju duże możliwości pozyskiwania wykwalifikowanych pracowników, którzy są równie dobrze wykształceni jak ludzie na zachodzie, ale pracują za mniejsze pieniądze. Polacy jawili się jako tania siła robocza, co przyciągało i przyciąga do naszego kraju wiele zagranicznych firm.

Next post
Co zmieniło wejście Polski do UE dla biznesu online?