About

Rozwiązania i nowości IT
IT w firmie

IT to dziedzina, która rozwinęła się tak mocno, że otacza nas ze wszech stron. Trudno wyobrazić sobie bez niej wygodne, codzienne życie, a jeszcze trudniej osiągnąć sukces w biznesie bez stosowania rozwiązań IT. Oto krótkie podsumowanie dotyczące technologii informacyjnych, które powinny znaleźć się w każdym przedsiębiorstwie (odpowiednio oczywiście do niego dostosowane).

Pomoc marketingowa, księgowa, prawna
Wsparcie dla małych przedsiębiorstw

Największy wachlarz wsparcia dla małych firm oferują Programy Regionalne w poszczególnych województwach oraz Program Inteligentny Rozwój. Mogą skorzystać z nich wszystkie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.